REKRUTACJA – WOLONTARIAT BADAWCZY


Uwaga rekrutacja przedłużona do 15 listopada! 

We współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy będziemy badać populacje warszawskich kotów wolno żyjących. Prowadzącymi projekt będą: dr hab. Magdalena Dudkiewicz z ISNS UW oraz dr Dagny Krauze-Gryz z Wydziału Leśnego SGGW. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Możesz wziąć udział w projekcie badawczym:

  • realizując przedmiot ogólnouniwersytecki, 3 ECTSy, 60 godz. zajęć; kończy się zaliczeniem na ocenę;
  • zaliczając praktyki studenckie (120 godz.) lub otrzymując rekomendacje i zaświadczenie;

Komu jest dedykowany Program:

  • studenci;
  • doktoranci;
  • absolwenci.

Proces rekrutacji:

Wyślij swoje CV na wolontariat@uw.edu.pl, a w treści maila zgłoszeniowego napisz, jaką formę realizacji projektu preferujesz.

Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń wybrane osoby są zapraszane na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie między 30 października a 8 listopada 2017 r.

Na spotkaniu będziemy sprawdzać Wasze kompetencje ze szczególnym naciskiem na:
1. komunikację w grupie;
2. precyzyjne formułowanie myśli;
3. zarządzanie czasem i samoorganizację;
4. współpracę w grupie;
5. motywację i pracę pod presją czasu;
6. wykorzystywanie wiedzy w praktyce i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Zaznaczamy, że celem spotkania rekrutacyjnego nie jest odrzucenie kandydatów i kandydatek, lecz sprawdzenie ich kompetencji.

O wynikach rekrutacji informujemy mailowo i/lub telefonicznie.

Od przyszłych uczestników oczekujemy:

  • chęci do pracy w grupie;
  • dyspozycyjności przez cały okres projektu;
  • otwartości na innych i chęci do rozwijania swoich kompetencji;
  • gotowości do podejmowania nowych wyzwań.


Projekt w V edycji
STRONA GŁÓWNA
POPRZEDNIE EDYCJE