Dla organizacji

_______________________________________________________________________________________________

W związku z epidemią koronawirusa, zasady współpracy z organizacjami/ instytucjami uległy zmianie. Szczegóły można uzyskać kontaktując się z UCW mailowo – wolontariat[at]uw.edu.pl

_______________________________________________________________________________________________

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu pośredniczy pomiędzy wolontariuszami a organizacjami deklarującymi chęć ich przyjęcia, zapewnienia im zadań do wykonania oraz opieki koordynatora. Zapraszamy do współpracy!

Nawiązanie współpracy z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu


Aby zgłosić organizację wystarczy wysłać nam krótki opis organizacji/instytucji i zadań dla wolontariuszy: wolontariat(at)uw.edu.pl.

Skontaktujemy się, żeby umówić spotkanie, na którym ustalimy szczegóły współpracy w zakresie:

  • rekrutacji wolontariuszy spośród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego,
  • pomocy merytorycznej dotyczącej współpracy z wolontariuszami,
  • możliwości skorzystania z sali do prowadzenia spotkań, szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy.

Jeśli po spotkaniu obie strony będą zainteresowane współpracą, kolejnym krokiem będzie podpisanie stosownego porozumienia.


WAŻNE:
proces rekrutacji wolontariuszy trwa w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu minimum tydzień, dlatego prosimy o kontakt mailowy z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem współpracy).
Nie uzgadniamy zasad współpracy telefonicznie.
Nie prowadzimy rekrutacji w trybie pilnym, z dnia na dzień.

 

Kto może korzystać z pomocy wolontariuszy


Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z naszych usług korzystać mogą: 

  • organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 
  • organa administracji publicznej oraz jednostki pod nie podległe.

Nie rekrutujemy wolontariuszy dla osób prywatnych, sektora biznesowego, a także do pracy przy działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty pożytku publicznego.

 

Obowiązki organizacji


Organizacja zgłaszająca potrzebę pomocy wolontariuszy powinna przygotować jasno sprecyzowaną ofertę wolontariatu zawierającą krótki opis organizacji/instytucji i zadań dla wolontariuszy oraz termin rozpoczęcia współpracy i przewidywany czas jej trwania. 

Po zakończeniu projektu Organizacja zobowiązuje się przesłać Uniwersyteckiemu Centrum Wolontariatu informacje o zaangażowaniu wolontariuszy (listę osób, które wzięły udział z ewentualną krótką opinią).

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo – wolontariat(at)uw.edu.pl
lub telefonicznie – (22) 55 27 204 lub (22) 55 27 201.