Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi


Jeśli poszukujesz wsparcia w rekrutacji wolontariuszek i wolontariuszy, możesz skontaktować się i nawiązać współpracę z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.


Nawiązanie współpracy z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu

Planując nawiązanie współpracy z UCW UW, warto pamiętać, że nie prowadzimy rekrutacji w trybie pilnym, z dnia na dzień. Najlepiej zgłosić się do nas z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. trzech tygodni), które pozwoli nam przedstawić zasady naszego funkcjonowania, podpisać odpowiednie dokumenty, a jeśli wszystko zakończy się pomyślnie, zaplanować rekrutację wolontariuszek i wolontariuszy wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres wolontariat[at]uw.edu.pl

W mailu koniecznie należy zawrzeć następujące informacje: 

  • krótki opis organizacji/instytucji
  • opis działania, do którego poszukiwane są wolontariuszki i wolontariusze
  • zadania przewidziane dla wolontariuszek i wolontariuszy
  • najważniejsze terminy związane z działaniem (kiedy planowane jest jego rozpoczęcie i zakończenie, jakiego zaangażowania czasowego wolontariuszek i wolontariuszy potrzebuje Organizator)

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zaprosimy osoby odpowiedzialne za koordynację wolontariuszek i wolontariuszy na spotkanie, podczas którego:

  • omówimy szczegóły rekrutacji,
  • przedstawimy zasady współpracy z UCW UW,
  • udzielimy wsparcia merytorycznego w zakresie współpracy z wolontariuszkami i wolontariuszami UCW UW,
  • zadamy wszystkie nurtujące nas pytania i udzielimy odpowiedzi na pytania organizacji/instytucji. 

Jeśli spotkanie zakończy się pozytywnie i chęcią dalszego wspólnego działania, podpiszemy odpowiednie porozumienie o rekrutacji. 

Spotkania nie może zastąpić rozmowa telefoniczna lub korespondencja mailowa. 

Kto może korzystać z pomocy wolontariuszy

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu działa zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dlatego rekrutacje prowadzimy dla organizacji pożytku publicznego i administracji publicznej (i jednostek podległych, czyli instytucji publicznych).

Nie rekrutujemy wolontariuszek i wolontariuszy dla osób prywatnych, sektora biznesowego i działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe.

Obowiązki organizacji

Po podpisaniu porozumienia o nieodpłatnej rekrutacji wolontariuszek i wolontariuszy organizacja zobowiązuje się do przygotowania odpowiednich informacji i materiałów, które będą niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Po zakończeniu projektu Organizacja zobowiązuje się przesłać Uniwersyteckiemu Centrum Wolontariatu UW informacje o zaangażowaniu wolontariuszy (listę osób, które wzięły udział z ewentualną krótką opinią).

_______________________________________

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW nie gwarantuje liczby zrekrutowanych wolontariuszek i wolontariuszy. Pomagamy organizacjom/instytucjom w przygotowaniu jak najlepszej oferty wolontariatu i dotarciu z nią do jak największej liczby osób ze społeczności akademickiej. Na skuteczność rekrutacji wpływa jednak wiele czynników, a część z nich jest niezależna od nas.

Zapraszamy do naszej zakładki Oferty, w której znajdują się dotychczasowe nabory. To doskonały sposób, aby sprawdzić jakie działania i komunikaty kierujemy do wolontariuszek i wolontariuszy UCW UW.

Pytania prosimy kierować mailowo wolontariat[at]uw.edu.pl lub telefonicznie: (22) 55 27 075 lub (22) 55 27 201.

INFORMACJE DLA JEDNOSTEK UW