Wolontariusze w akcji

Misja: Choinka

Uczestniczki i uczestnicy akcji „Misja: Choinka” w trakcie przekazywania własnoręcznie przygotowanych ozdób świątecznych Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci.

Złap Formę!

Studentki i studenci UW oraz WUM promowali zdrowy styl życia i zachęcali młodych ludzi do regularnych badań profilaktycznych.

UCW Otwarta przestrzeń do działania

Tego dnia każdy mógł do nas wpaść i dołączyć do tworzenia zabawek dla psów ze schroniska. Nad jakością szarpaków czuwała czworonożna wolontariuszka.

Piąte urodziny UCW

W grudniu 2018 roku spotkaliśmy się z wolontariuszkami i wolontariuszkami oraz przyjaciółkami i przyjaciółmi UCW, aby wspólnie świętować piąte urodziny.

Wolontariat Edukacyjny

Studentki i studenci rozwijali swoje umiejętności dydaktyczne i trenerskie poprzez prowadzenie warsztatów dla uczennic i uczniów w wieku szkolnym.

Wolontariat Akcyjny

Wolontariuszki i wolontariusze chętnie angażują się w pomoc przy różnego rodzaju wydarzeniach, podczas których mogą nauczyć się nowych umiejętności, poznać wiele ciekawych osób oraz zdobyć wartościowe doświadczenia.

Spotkania Wielokulturowe o różnych kulturach

Zagraniczne studentki i zagraniczni studenci zaprezentowali społeczności uniwersyteckiej ciekawostki o swoich kulturach.

Spotkania Wielokulturowe o polskiej kulturze

Polskojęzyczne studentki i studenci dzielili się ciekawostkami o Polsce i polskiej kulturze z międzynarodową społecznością naszej uczelni.

Make It Visible!

Zespół studentek i studentów z różnych krajów uczestniczył w serii interaktywnych warsztatów online poświęconych promocji i komunikacji, międzykulturowości i tworzeniu filmów. Finałem projektu było przygotowanie video promującego różne formy zaangażowania studenckiego.

Ferie Wielokulturowe

Wolontariuszki i wolontariusze wzięli udział w serii warsztatów z komunikacji międzykulturowej i metod edukacyjnych, po czym samodzielnie prowadzili spotkania dotyczące wielokulturowości dla uczennic i uczniów z różnych polskich miejscowości.

Spotkanie z seniorkami i seniorami „Gdy się ma 20 lat…”

Wolontariuszki odwiedziły seniorki i seniorów ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, by przy kawie i ciastku porozmawiać, jak kiedyś wyglądało życie dwudziestolatków.

Misja: Baranki!

Wolontariuszki i Wolontariusze przygotowali papierowe baranki, które ozdobią oddziały Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika.

Inicjatywy Dla Otoczenia

Studentki i studenci, którzy realizowali projekty w ramach Programu „UW: inicjatywy dla otoczenia” prezentowali swoją pracę na uroczystym spotkaniu z Przewodniczącą Banku Santander, Panią Aną Botin.

Wizyta Studyjna

W ramach wizyty studyjnej w Paryżu, wraz z Ośrodkiem Kultury Francuskiej, dowiedzieliśmy się jak na paryskich uczelniach studenci pomagają migrantkom i migrantom.

Wolontariat Wielokulturowy

W ramach Wolontariatu Wielokulturowego, polskojęzyczne studentki i polskojęzyczni studenci pomagali zagranicznym studentkom i studentom poznać Warszawę i poczuć się tu jak w domu!

Dwustulecie Uniwersytetu Warszawskiego

W ramach obchodów dwusetnych urodzin UW w maju i czerwcu 2016r. wolontariuszki i wolontariusze zaangażowali się w wydarzenia zorganizowane dla uniwersyteckiej społeczności.

Warsztaty w ramach Zimowej Wałówki

Wolontariuszki i Wolontariusze podczas warsztatu budowali zimowe schronienia dla kotów miejskich.

Warszawska Wymiana Aktywności

Wolontariuszki i wolontariusze podczas Warszawskiej Wymiany Aktywności, jednego z pierwszych dużych wydarzeń zorganizowanych przez UCW.

Wręczenie medali

Kombatantki i kombatanci ze Zgrupowania Krybar, które walczyło o Uniwersytet podczas Powstania Warszawskiego, otrzymali od Rektora UW medale. Wolontariuszki i wolontariusze z UCW towarzyszyli Powstańcom w tym uroczystym dniu!