Przepiśnik Studencki | Student Cookbook


[EN BELOW]

Wiemy, że w ostatnim czasie wielu i wiele z Was rozwinęło się kulinarnie. Właśnie teraz nadarza się wyjątkowa okazja, by się tym podzielić!

Zapraszamy Was do współtworzenia Przepiśnika Studenckiego, który będzie zawierał Wasze ulubione dania, przekąski czy smakołyki. Nie zabraknie również Waszych anegdot lub historii związanym z danym przepisem (oczywiście jeśli zechcecie się nimi podzielić).

Gotowa publikacja trafi do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, a może i jeszcze szerzej. Jesteśmy przekonani, że niejedna osoba skusi się na przetestowanie zamieszczonych tam przepisów, zdobywając w ten sposób przydatne umiejętności i poznając nowe smaki. To będzie też okazja, by wspólnie dzielić momenty (choćby wirtualnie) i miło spędzić czas.

Będzie pysznie!

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • Twój przepis stanie się częścią jedynego w swoim rodzaju Przepiśnika Studenckiego bogatego w Wasze historie i anegdoty, który trafi do społeczności UW. Będzie się czym pochwalić!
 • Będziesz mieć okazję wziąć udział w spotkaniu online połączonym ze wspólnym gotowaniem, na które zaproszenie otrzymają jedynie osoby, które prześlą do nas swój przepis. Warsztaty poprowadzi Daria Rogowska – autorka bloga ekocentryczka.pl.
  Pisze o weganizmie, zdrowym odżywianiu, ekologii, idei zero waste. Dzieli się przepisami na zdrowe, roślinne posiłki. Od kilku lat prowadzi warsztaty kulinarne, ucząc jak przygotowywać pyszne, roślinne potrawy. Pokazuje, że dieta roślinna jest prosta i nie wymaga wiele czasu. 
 • Będziesz częścią inicjatywy łączącej społeczność UW.
 • Jako pierwszy/a otrzymasz gotową publikację w wersji online na Twój adres email.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Polscy i zagraniczni studenci oraz studentki Uniwersytetu Warszawskiego.

Co zrobić, aby wziąć udział w projekcie? 

  1. Zapoznaj się z Regulaminem projektu:

   REGULAMIN

  2. Zastanów się, jakie dania lubisz.
  3. Wybierz jedno ulubione.
  4. Opracuj wybrany przepis (w wersji polskiej lub angielskiej) w taki sposób, by był zrozumiały dla czytelników (pamiętaj, by spełniał również nasze kryteria*). 
  5. Jeśli chcesz podziel się krótką historią lub anegdotą związaną z Twoim przepisem, np.: kiedyś robiąc pierwszy raz naleśniki, jeden podrzuciłam tak wysoko, że aż przykleił się do sufitu!
  6. Jeśli chcesz, zrób zdjęcie wybranego dania.
  7. Do 1 grudnia 2020 roku (włącznie) wypełnij formularz – https://forms.gle/KDCnbLkeyfXFbjUJA

* Zastanawiasz się jaki przepis wybrać? 

Postaw na: 

 • własny smak – skoro Ty lubisz daną potrawę jest szansa, że zasmakuje i innym,
 • łatwość wykonania – wiemy, jak wygląda studenckie życie, dlatego sugerujemy wybór dania, którego wykonanie nie zajmuje zbyt wiele czasu,
 • dostępność składników – pomyśl czy wszystkie składniki do Twojego ulubionego dania można bez trudu kupić w supermarkecie w przystępnej cenie (jeśli potrawa ma składnik, który może być trudniej dostępny, pomyśl nad poleceniem łatwo dostępnego zamiennika – to ułatwi sprawę).

Czekamy na przepisy na przekąski, sałatki, dania obiadowe oraz desery/ciasta.

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki ułatwią Wam to zadanie!

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tylko wybranych przepisów.

Pamiętaj, termin przesyłania przepisów mija 1 grudnia 2020 roku! Nie zwlekaj!

Kiedy Przepiśnik będzie gotowy?

Oficjalną premierę Przepiśnika planujemy na wiosnę 2021 roku.
Na pewno damy Wam znać!

Zaglądajcie na nasz profil na:

wówczas na pewno nic Wam nie umknie.

Pytania?

Piszcie śmiało na wolontariat[at]uw.edu.pl 

Dołącz do twórców Przepiśnika i prześlij swój przepis!
Do dzieła!

***
Jeżeli chcesz być na bieżąco z ofertami działań społecznych i wolontariackich UCW UW, dołącz do naszej bazy wolontariuszek i wolontariuszy. Gdy tylko pojawi się inicjatywa zgodna z Twoimi  zainteresowaniami, prześlemy do Ciebie wiadomość!

Dołącz do UCW UW

Przepiśnik Studencki

 

Student Cookbook

We know that many of you have developed your culinary skills recently. Right now is a unique opportunity to share them with others!

We invite you to cocreate the Student Cookbook, which will contain your favourite dishes, snacks or sweets, as well as your anecdotes or stories related to a given recipe (of course if you decide to share them with us)!

When finished, the publication will be shared with the University of Warsaw community, and maybe even more broadly. We are convinced that many will be tempted to test the recipes published therein, and as a result will gain useful skills and get to know new flavours. It is also an opportunity to share moments (even virtually) and spend time in a nice way.

It’s gonna be yummy!

Why is it worth taking part in the project?

 • Your recipe will become part of the unique Student Cookbook, rich in your stories and anecdotes, which will reach the UW community. It will definitely be something to be proud of!
 • You will have the opportunity to take part in an online meeting (during which we will be cooking together) to which only people who send their recipe will be invited. The workshop will be hosted by Daria Rogowska – author of blog ekocentryczka.pl.
  She writes about veganism, healthy eating, ecology, and the zero waste idea. She shares recipes for healthy, plant-based meals. For several years, she has been conducting culinary workshops, teaching how to prepare delicious plant-based dishes. She shows that the plant-based diet is simple and takes little time.
 • You will be part of an initiative that connects the UW community
 • You will be the first to receive the online publication to your email address.

Who can take part in the project?

Polish and international students of the University of Warsaw.

What do you need to do to take part in the project?

  1. Read the Regulations of the project:

    

   THE REGULATIONS
  2. Think about what dishes you like.
  3. Pick a favourite one.
  4. Prepare a chosen recipe (in Polish or English) in such a way that it is understandable for readers (remember that it should also meet our criteria*).
  5. If you want, share a short story or an anecdote related to your recipe, e.g. when I was making pancakes for the first time, I threw one so high that it stuck to the ceiling!
  6. If you want, take a picture of the selected dish.
  7. By December 1, 2020, fill out the form – https://forms.gle/KDCnbLkeyfXFbjUJA

*Are you wondering which recipe to choose?

Focus on:

 • your own taste – if you like a given dish, there is a chance that it will taste good to others,
 • easy preparation – we know what the student life looks like, so we suggest choosing a dish that doesn’t take too long to prepare,
 • availability of ingredients – think if all the ingredients for your favourite dish can be easily bought in a supermarket at affordable price (if a dish has an ingredient that may be less available, think about recommending an easily found substitute).

We are waiting for recipes for snacks, salads, lunch dishes and desserts/cakes.

We hope that the above tips will make this task easier for you!

We reserve the right to use only selected recipes.

Remember, the deadline for submitting the recipes is December 1, 2020! Don’t wait too long! 

When will the Student Cookbook be ready?

We plan the official premiere in spring 2021.

Don’t worry, we will definitely let you know!

Follow us on social media:

then for sure you won’t miss anything.

Questions?

Feel free to email us: wolontariat[at]uw.edu.pl

Join the Student Cookbook makers and send your recipe!

***
If you want to be up to date with the offers of social and volunteer activities of VC UW, join our database of volunteers. As soon as there is an initiative matching your interests, we will send you an email!

Join VC UW