Przepiśnik Studencki | Student Cookbook


[EN BELOW]

Pobierz bezpłatną publikację i poznaj ulubione przepisy studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Będzie pysznie!

Przepiśnik studencki, polsko-angielska publikacja kulinarna, to zbiór kilkudziesięciu ulubionych przepisów studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wybranym opisom dań towarzyszą anegdoty i ciekawe historie związane z ich powstaniem. W publikacji znajdziesz pomysły na przekąskę, na coś słodkiego, na dania naprawdę na szybko i na wiele innych potraw: wegańskich, wegetariańskich czy mięsnych.
PS Na końcu publikacji czeka bonus. Sprawdź koniecznie!


Podziel się publikacją z innymi 

Zachęcamy do udostępniania publikacji, testowania przepisów oraz dzielenia się zdjęciami przygotowanych dań w mediach społecznościowych z wykorzystaniem oznaczeń i hashtagów: 

 • Instagram: @ucw_uw
 • Facebook: @UCWUW
 • #przepisnikstudenckiuw #studentcookbookuw #uniwersyteckiecentrumwolontariatu #vcuw

KORZYSTAJ ONLINE LUB POBIERZ JĄ (PDF, 8,9 MB)
WEJDŹ W BEZPOŚREDNI LINK DO PUBLIKACJI:

https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/COOKBOOK.pdf

Spotkania kulinarne

Udostępnienie publikacji to nie koniec projektu. 25 maja 2021 udało nam się zorganizować pierwsze spotkanie kulinarne prowadzone przez współautorki „Przepiśnika studenckiego”. Podczas wydarzenia online wspólnie przygotowywaliśmy smaczną i pożywną gryczankę. 
Natomiast 18 października 2021 roku wraz z Ogrodem Botanicznym UW zorganizowaliśmy warsztaty botaniczno-kulinarne „RAZEM gotuJEMY!”.
Do wspólnego gotowania zaprosiły uczestników dwie miłośniczki kuchni i zdrowego jedzenia. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego Julia Niemiec, współautorka „Przepiśnika Studenckiego” oraz Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska z Pracowni Edukacji Ogrodu Botanicznego współautorka publikacji „Botaniczny od Kuchni”.

Chcesz być na bieżąco z działaniami realizowanymi w ramach Przepiśnika studenckiego

Zaglądaj na nasze profile na:


Skąd pomysł na projekt?

Pomysł przyszedł nam do głowy w maju 2020, w czasie trwania pandemii. Zależało nam, by w tych nietypowych okolicznościach zachęcić studentki i studentów do działania, które pozwoli im oderwać się od rzeczywistości i odetchnąć. Wiedzieliśmy również, że dla wielu osób spędzanie czasu w domu było okazją do rozwinięcia swych kulinarnych umiejętności. Postanowiliśmy pójść w tym kierunku i zachęcić pasjonatki i pasjonatów gotowania do podzielenia się swoimi pomysłami na codzienne posiłki! W efekcie otrzymaliśmy kilkadziesiąt przepisów, a ich autorów – w ramach podziękowania – zaprosiliśmy na warsztaty kulinarne połączone ze wspólnym gotowaniem online. Poprowadziła je blogerka Daria Rogowska, znana jako Ekocentryczka, zajmująca się zdrowym odżywianiem oraz popularyzacją idei zero waste (w publikacji znajdziecie jeden z jej przepisów, który przygotowaliśmy na warsztatach).

Uczestniczki i uczestnicy projektu mogli więc nie tylko podzielić się swoją kulinarną wiedzą, ale również poznać nowe przepisy i spędzić czas w miłej atmosferze.

Dla kogo jest publikacja?

Mamy nadzieję, że publikacja trafi nie tylko do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, ale i szerzej. Jesteśmy przekonani, że niejedna osoba skusi się na przetestowanie zamieszczonych tam przepisów, zdobywając w ten sposób przydatne umiejętności i poznając nowe smaki.
Publikacja jest dostępna bezpłatnie.

Kto brał udział w projekcie?

Polscy i zagraniczni studenci oraz studentki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak można było dołączyć do projektu? 

Należało zapoznać się z Regulaminem projektu, wybrać swoje ulubione danie, następnie opracować wybrany przepis (w wersji polskiej lub angielskiej) i przesłać przez formularz zgłoszeniowy do 1 grudnia 2020 r. Chętne osoby mogły dołączyć zdjęcie dania oraz anegdotę związaną z przepisem.

REGULAMIN

Zachęcaliśmy uczestników, aby przy wyborze przepisów postawili na: 

 • własny smak
 • łatwość wykonania – wiemy, jak wygląda studenckie życie, dlatego sugerowaliśmy wybór dania, którego wykonanie nie zajmuje zbyt wiele czasu;
 • dostępność składników – zależało nam, aby wszystkie składniki do dania można było bez trudu kupić w supermarkecie w przystępnej cenie.

Pytania?

Pisz śmiało na wolontariat[at]uw.edu.pl 


Jeżeli chcesz być na bieżąco z ofertami działań społecznych i wolontariackich UCW UW, dołącz do naszej bazy wolontariuszek i wolontariuszy. Gdy tylko pojawi się inicjatywa zgodna z Twoimi  zainteresowaniami, prześlemy do Ciebie wiadomość!

Dołącz do UCW UW

Student Cookbook

Discover the favourite recipes of the University of Warsaw students.
It’s gonna be yummy!

Polish-English culinary publication Student Cookbook is a collection of several dozen favourite rescipes of the University of Warsaw students. It is worth mentioning here that selected descriptions of dishes contain anecdotes and interesting stories related to their preparation. In the publication you will find ideas for a snack, something sweet, REALLY quick dishes and many more, in vegan, vegetarian and meat versions.


Share the publication with others 

We encourage you to share the publication, test recipes and post photos of prepared dishes on social media using the following tags and hashtags:

 • Instagram: @ucw_uw
 • Facebook: @UCWUW
 • #przepisnikstudenckiuw #studentcookbookuw #uniwersyteckiecentrumwolontariatu #vcuw


USE IT ONLINE OR DOWNLOAD IT (PDF, 8,9 MB)
DIRECT LINK TO THE PUBLICATION:
https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/COOKBOOK.pdf

It’s not the end of the project!

Sharing the publication is not the end of the project. The Volunteer Centre of UW is planning further attractions related with cooking so it’s worth following our social media to keep up to date with current activities:


Where did the idea for the project come from?

The idea came to us in May 2020 during the pandemic. We wanted to encourage students in these unusual circumstances to take action that would allow them to break away from reality and relax. We also knew that for many people spending time at home was an opportunity to develop their culinary skills. We decided to go in this direction and encourage cooking enthusiasts to share their ideas for everyday meals with others! As a result, we received several dozen recipes, and as a thank you, we invited their creators to an online cooking workshop. It was led by blogger Daria Rogowska, known as Ekocentryczka (Ecocentric), who focuses on healthy eating and the zero waste idea (in the publication you will find one of her recipes, which we prepared during the workshop). So the participants of the project could not only share their culinary knowledge, but also learn new recipes and spend time in a nice atmosphere.

For whom?

The publication will be shared with the University of Warsaw community, and even more broadly. We are convinced that many will be tempted to test the recipes published therein, and as a result will gain useful skills and get to know new flavours. It is also an opportunity to share moments (even virtually) and spend time in a nice way.
The publication is free of charge.

Who could take part in the project?

Polish and international students of the University of Warsaw.

What did you have to do to join the project?

You had to read the Project Regulations, choose their  favourite dish, prepare the selected recipe (in Polish or English) and send it via the application form by December 1, 2020. You could also include an anecdote related to the dish and a photo.

THE REGULATIONS

When choosing recipes, we encouraged participants to focus on:

 • your own taste 
 • easy preparation – we know what the student life looks like, so we suggested choosing a dish that doesn’t take too long to prepare,
 • availability of ingredients – it should be possible to buy all the necessary ingredients for a dish in a supermarket at affordable price.

   

Questions?

Feel free to email us: wolontariat[at]uw.edu.pl


If you want to be up to date with the offers of social and volunteer activities of VC UW, join our database of volunteers. As soon as there is an initiative matching your interests, we will send you an email!

Join VC UW