PROGRAM WOLONTARIATU BADAWCZEGO


O Programie

Program Wolontariatu Badawczego to odpowiedź Uniwersytetu Warszawskiego na rosnące zapotrzebowanie w zakresie kształcenia i trenowania kompetencji niezbędnych w życiu społecznym i zawodowym, wśród studentów i doktorantów.

Oferta Wolontariatu Badawczego jest skierowana szczególnie do osób uczących się na kierunkach humanistycznych i społecznych. Uczestnicy Programu, jako wolontariusze Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, samodzielnie realizują profesjonalne projekty badawcze w interdyscyplinarnych zespołach. Każdą grupę badaczy prowadzi doświadczony mentor znający wymagania rynku stosowanych badań społecznych w Polsce i specjalizujących się w określonej dziedzinie (np. badań marketingowych).

Projekty badawcze

Projekty badawcze są realizowane dla rzeczywistych zleceniodawców. W każdym projekcie istotne jest dla nas jego późniejsze praktyczne zastosowanie i społeczna użyteczność (np. w jaki sposób wnioski z niego mogą przyczynić się do poprawy w jakimś obszarze społecznym).

Wnioski o ich realizację rozpatrujemy w trybie konkursowym lub pozakonkursowym w czterech ścieżkach przewidzianych dla:
1) organizacji pozarządowych;
2) instytucji publicznych;
3) jednostek Uniwersytetu Warszawskiego;
4) organizacji studenckich i doktoranckich działających na Uniwersytecie Warszawskim.

Korzyści z udziału w Programie

Nauczysz się:
– pracować w trybie projektowym,
– jak prowadzić profesjonalne badania dla rzeczywistych zleceniodawców,
– współpracy w różnych kontekstach społecznych,
– interdyscyplinarnego spojrzenia na przedmiot badawczy.

Ponadto:
– otrzymasz zaświadczenie,
– możesz zaliczyć OGUN lub praktyki,
– zdobędziesz umiejętności przydatne w życiu zawodowym i społecznym,
– nawiążesz nowe znajomości.


POPRZEDNIE EDYCJE