PROGRAM WOLONTARIATU BADAWCZEGO

O Programie

Program Wolontariatu Badawczego to odpowiedź Uniwersytetu Warszawskiego na rosnące zapotrzebowanie w zakresie kształcenia i trenowania kompetencji niezbędnych w życiu społecznym i zawodowym, wśród studentów i doktorantów.


Z oferty Wolontariatu Badawczego korzystały głównie osoby uczące się na kierunkach humanistycznych i społecznych. Uczestnicy i uczestniczki Programu, jako wolontariusze Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, samodzielnie realizowali profesjonalne projekty badawcze w interdyscyplinarnych zespołach. Każdą grupa była prowadzona przez doświadczonych mentorów i mentorki znający wymagania rynku stosowanych badań społecznych w Polsce i specjalizujących się w określonej dziedzinie (np. badań marketingowych).

Projekty badawcze

Projekty badawcze były realizowane dla rzeczywistych zleceniodawców, dzięki czemu możliwe było późniejsze praktyczne zastosowanie efektów.

Projekty były realizowane we współpracy z następującymi podmiotami:
1) organizacje pozarządowe;
2) instytucje publiczne;
3) jednostki Uniwersytetu Warszawskiego;
4) organizacje studenckie i doktoranckie działające na Uniwersytecie Warszawskim.

Korzyści z udziału w Programie

Dzięki zaangażowaniu w projekt uczestniczki i uczestnicy mogli nauczyć się:
– pracy w trybie projektowym,
– jak prowadzić profesjonalne badania dla rzeczywistych zleceniodawców,
– współpracy w różnych kontekstach społecznych,
– interdyscyplinarnego spojrzenia na przedmiot badawczy.

WYBRANE EDYCJE