Wolontariat Badawczy – V edycja

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 15 LISTOPADA!

Temat projektu: Warszawskie koty wolno żyjące i ich opiekunowie społeczni

Czas trwania projektu: listopad 2017 – czerwiec 2018

Termin zajęć: poniedziałki 15.00 – 18.00 (w semestrze zimowym)

Miejsce: sala Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, budynek BUW-u, parter (ul. Dobra 56/66)

Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu miejskiego oraz stanowią naturalną ochronę przed gryzoniami żyjącymi w mieście. Urząd m. st. Warszawy prowadzi działania mające na celu kontrolę, opiekę oraz poprawę zdrowotności warszawskiej populacji. Polegają one między innymi na prowadzeniu rejestru zwierząt, zapewnieniu im karmy oraz pomocy weterynaryjnej. Wspierani są też społeczni opiekunowie – osoby pomagające kotom. Ich zadaniem jest dbanie o dostarczanie pożywienia, zajmowanie się chorymi osobnikami oraz współpraca przy akcjach odławiania, które są przeprowadzane aby wykonać zabiegi sterylizacji i kastracji.

Opiekunowie zgłaszają ile kotów mają pod opieką, dzięki czemu otrzymują odpowiednią ilość karmy. Jeśli zachodzi taka potrzeba mogą też uzyskać skierowanie do lecznicy weterynaryjnej, która nawiązała współpracę z Urzędem Miasta.

Celem badania jest zweryfikowanie czy pomoc rzeczywiście dociera do kotów oraz poszerzenie wiedzy na temat społecznych opiekunów: jak postrzegają oni swoją rolę, jakie są ich motywacje i co się dzieje kiedy nie mogą wykonywać swoich obowiązków – kto ich zastępuje.

Projekt łączy w sobie nauki społeczne i biologiczne, dzięki czemu studenci, którzy się zaangażują będą mieli okazję przyjrzeć się zagadnieniu z wielu perspektyw, poznają różne metodologie i dowiedzą się jak można je połączyć. Podczas zajęć porozmawiają z przedstawicielami Urzędu Miasta o podejmowanych dotychczas działaniach, a w raporcie kończącym projekt będą mogli przedstawić swoje pomysły i rekomendacje odnośnie rozwijania tych inicjatyw. Na koniec odbędzie się spotkanie, na którym studenci będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań osobom spotykającym się z tym problemem w swojej pracy oraz wszystkim zainteresowanym.

Prowadzące:

Dr hab. Magdalena Dudkiewicz – socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce organizacji pozarządowych, animacji kultury, pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz metodologii badań jakościowych. Prowadzi zajęcia dla studentów oraz szkolenia i warsztaty dotyczące wizerunku publicznego działań pomocowych, budowania lokalnych strategii komunikacyjnych, planowania i realizacji projektów badawczych oraz animacji kultury. Realizatorka i kierownik merytoryczny wielu projektów badawczych i ewaluacyjnych. Członek zespołu Obserwatorium Żywej Kultury (projekt realizowany w ramach działań fundacji „Obserwatorium Żywej Kultury – sieć badawcza”), sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci Sektor”. Autorka opartych na badaniach własnych książek Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce (2009), Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu (2013). Wspólnie z mężem, Markiem Dudkiewiczem prowadzi firmę badawczą MMD Milanowa (https://www.dudkiewicz-milanowa.pl). W czasie wolnym zajmuje się licznymi adoptowanymi psami i kotami, tworzy biżuterię oraz przerabia stare meble.

Dr Dagny Krauze-Gryz – adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Od początku kariery naukowej zajmuje się ekologią drapieżnych ssaków i ptaków. Pracę doktorską poświęciła roli kotów jako drapieżników oraz konkurentów dla zwierząt dziko żyjących na terenach pozamiejskich. Od kilku lat prowadzi badania w Warszawie. Zajmuje się ekologią wiewiórki na terenach zielonych o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego. Zaangażowana jest również w badania lisa w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla studentów z ekologii i biologii konserwatorskiej. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych i aplikacyjnych. W wolnym czasie jeździ konno, gotuje dla rodziny i przyjaciół i dba o ogród.

Szkolenie:

Przed rozpoczęciem działań w projekcie wszyscy uczestnicy wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu, na którym będą mieli okazję doskonalić między innymi umiejętności pracy zespołowej oraz kompetencje komunikacyjne. Obędzie się ono 20 listopada w godzinach 10.00 – 16.00 w sali Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu.

Chcesz dołączyć do zespołu badawczego? Zapoznaj się z zasadami rekrutacji!

Rekrutacja