UW: inicjatywy dla otoczenia (IDO)

Program UW: Inicjatywy dla otoczenia to przestrzeń, w której studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą realizować swoje własne pomysły niosące pozytywne zmiany w otoczeniu. W latach 2016 – 2018 zrealizowanych zostało 16 projektów, w których udział wzięło ponad 120 uczestników.
Dzięki programowi UW: Inicjatywy dla otoczenia, studenci i doktoranci zdobywali praktyczne umiejętności, takie jak: praca zespołowa, zarządzanie projektem, zarządzanie kryzysem w projekcie, komunikacja, promocja działań czy praktyczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej na studiach.
Realizowane projekty odpowiadały na ważne problemy społeczne. Działania w ramach programu pokazały, że studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego chcą i mogą realizować w pełni profesjonalne inicjatywy, które w sposób innowacyjny oraz pomysłowy reagują na potrzeby otoczenia.


Zobacz projekty


Program UW: Inicjatywy dla otoczenia był realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2018 w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Santander Bank Polska.