ZIMOWA WAŁÓWKA 10 | FILLING IN PETS’ BELLIES


[ENGLISH VERSION BELOW]

Zimowa Wałówka to coroczna akcja organizowana przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW na rzecz potrzebujących kotów i psów. Zgodnie z hasłem przewodnim, już po raz dziesiąty,  wspólnie napełnijmy miski bezdomnych futerek!


Zimowa Wałówka towarzyszy UCW UW od początku istnienia jednostki, czyli od 2014 r. Stałym partnerem inicjatywy jest Fundacja Zwierzochron, jednak w ramach akcji społeczność UW zbierała także karmę dla innych organizacji – w tej edycji będą to Koty z Grochowa.

Podczas poprzednich edycji akcji, udało się zebrać ponad tonę karmy dla kotów i psów!
W tym roku w ramach akcji zachęcamy do wzięcia udziału w jednej z naszych inicjatyw, podczas których będziecie mogli przekazać karmę dla potrzebujących zwierząt oraz zdobyć nową wiedzę lub podzielić się swoimi umiejętnościami. Bo Zimowa Wałówka to nie tylko zbiórka!

AKTUALNE WYDARZENIA:

Wśród innych planowanych wydarzeń są:

 • Zbiórka karmy dla Fundacji Koty z Grochowa – Zakończona
 • Zrób walentynkę dla zwierzaka! Warsztaty międzypokoleniowe z tworzenia zabawek dla kotów i psów – Zakończone
 • Spotkania z psią behawiorystką po angielsku (22.02.2024) oraz po polsku (27.02.2024) – Zakończone
 • Spotkania na temat praw zwierząt (Koło Naukowe Praw Zwierząt):
  • Wykład o bezdomności zwierząt (19.02.2024) – Zakończone
  • Spotkanie nt. kampanii PiESEL (29.02.2024) – Zakończone
  • Wykład o interwencjach (14.03.2024 – online)
 • Wieczór z rękodziełem (6.03.2024) – Zakończone
 • Joga „dla psów” (marzec 2024)

Jeśli dobro kotów i psów są blisko Twojego serduszka lub jeśli zainteresowały Cię wyżej podane wydarzenia, to zaobserwuj jedno z naszych social mediów, aby być na bieżąco i wziąć w nich udział: 

Akcja potrwa do 20 marca. 

W tym roku partnerami akcji są:

 • Samorząd Studentów UW
 • Koło Naukowe Praw Zwierząt
 • Samorząd Wydziału Fizyki UW

FILLING IN PETS’ BELLIES 10

„Filling in pets’ bellies” is an annual action organized by the Volunteer Centre of the University of Warsaw for cats and dogs. Let’s fill animal bowls together for the tenth time!


„Filling Animals’ Bellies” has been organized by VC UW since the beginning of the unit’s existence, i.e. since 2014. The Zwierzochron Foundation is a permanent partner of the initiative, but as part of the campaign, the UW community also collected food for other organizations. In this edition, it will be the Cats from Grochów Foundation.

During previous editions of the campaign, we have collected over a ton of food for cats and dogs!

This year, we encourage you to participate in one of our initiatives, during which you can donate animal food and gain new knowledge or share your skills. Because „Filling in pets’ bellies” is not only a food collection!

CURRENT ACTIONS:

23.03.2024
Place: Sports Centre in the University of Warsaw Library (level -1)
Dobra 56/66 

YOGA FOR DOGS  
READ DETAILS

We are planning the following events:

 • Create a valentine for pets! Workshops on creating toys for dogs and cats – event completed

 • Meetings with a dog behaviourist in English (22.02.2024) and Polish (27.02.2024)

 • Evening with handicrafts – we will donate creative results to the auction organized by the Zwierzochron Foundation (16.03.2024)
 • Yoga „for dogs” (March)

If cats and dogs are close to your heart or if you are interested in events, follow one of our social media to stay up to date and take part in them:

The campaign will last until March 20.

This year, the campaign partners are:

 • Student Council of the University of Warsaw
 • Animal Rights Scientific Club
 • Student Council of the Faculty of Physics, University of Warsaw