Wsparcie projektów studenckich
Masz pomysł na organizacje studenckiego wydarzenia albo akcji, ale nie wiesz jak zdobyć na to dofinansowanie? 
Chciałabyś zorganizować festiwal albo warsztaty, ale brakuje Ci na to środków? Ważna jest dla Ciebie lokalna społeczność i chciałbyś coś dla niej zrobić? 

Jeśli tak, to przygotowaliśmy dla Ciebie spis możliwych źródeł finansowania projektów studenckich. Chętnie też pomożemy Ci w znalezieniu dofinansowania skrojonego pod twój pomysł oraz w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych— zachęcamy do kontaktu z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu!


Trzy wolontariuszki UCW UW rozpisują na dużym arkuszu papieru mapę myśli. Wizualizacja burzy mózgów.

 

Aktualne możliwości dofinansowania:

Projekty solidarnościowe Europejskiego Korpusu Solidarności 

Ten rodzaj dofinansowania umożliwia zrealizowanie projektów, których celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Projekty te powinny być tematycznie związane z kluczowymi problemami w danych społecznościach oraz odnosić się do idei solidarności.  

Priorytetowymi obszarami projektów solidarnościowych są: 

  1. Włączenie społeczne i różnorodność, 
  2. Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i działanie w dziedzinie klimat, 
  3. Transformacja cyfrowa, 
  4. Uczestnictwo w życiu demokratycznym. 

Podstawowe informacje:

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?
Grupa inicjująca projekt powinna składać się z min. 5 osób w wieku 18-30 lat.

Jak długo może trwać projekt?
Od 2 do 12 miesięcy.

Gdzie może być realizowany projekt?
Projekt powinien być realizowany w kraju zamieszkania Wnioskodawcy. 

Jaka jest kwota dofinansowania na konkretny projekt?
Budżet wynosi 595 euro na miesiąc, grupie przysługuje również zatrudnienie osoby wspierającej. Możliwe jest również uwzględnienie kosztów związanych ze wsparciem uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach.  

Jaka jest rola Uczelni w projekcie?
Uczelnia pełni jedynie funkcję wspierającą i administracyjną, to uczestnicy realizują projekt. Oznacza to, że chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku oraz w kwestiach formalnych związanych z jego realizacją i rozliczeniem, ale odpowiedzialność za projekt leży po stronie jego inicjatorów. 

Kiedy odbędzie się najbliższy nabór wniosków?
Wstępnie planowany termin naboru to luty 2024. 

Gdzie można zapoznać się z dokładnymi informacjami dotyczącymi Projektów solidarności?

Dokładne informacje można znaleźć na stronie: https://eks.org.pl/mlodziez/projekty-solidarnosci

Informacje przygotowane zostały na podstawie “Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności”, Wersja 1/2023

Zachęcamy również do kontaktu z naszym biurem! 
Warto uwzględnić to, że przygotowanie wniosku bywa czasochłonne, dlatego dobrze jest skontaktować się z nami min. kilka tygodni przed terminem złożenia wniosku. 

Zachęcamy do kontaktu: 
wolontariat@uw.edu.pl lub bezpośrednio z Martyną Iwanicką ma.iwanicka@uw.edu.pl 


Urząd m.st. Warszawy
Inicjatywa Lokalna 

Ten rodzaj dofinansowania umożliwia organizację różnorodnych wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności. Urząd nie przekazuje bezpośrednio środków, ale umożliwia zakup bądź wypożyczenie odpowiedniego sprzętu, bądź usług. Osoby organizujące nie mogą czerpać zysków z wydarzenia, które musi również  być bezpłatne dla jego odbiorców. 

Więcej o Inicjatywie Lokalnej można przeczytać tutaj: https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/inicjatywa

Inicjatywa Sąsiedzka 
W ramach tego dofinansowania możliwe jest uzyskanie wsparcia o wysokości 500 lub 2000 zł na działania sąsiedzkie. Nabór organizowany jest raz lub dwa razy do roku, a projekty muszą być zrealizowane najpóźniej do 20 listopada danego roku. Projekt Inicjatywy Sąsiedzkie realizowany jest przez Fundację Stocznia, a finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Więcej o Inicjatywie Sąsiedzkiej można przeczytać tutaj: https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/inicjatywy-sasiedzkie


4EU+

W ramach międzynarodowego sojuszu, w którego skład wchodzą: Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Karola (Czechy)Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy) Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas (Francja), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy), Uniwersytet Genewski (Szwajcaria) organizowane są m.in. konkursy na dofinansowanie projektów studenckich. 

Kolejny nabór projektów ma być ogłoszony na początku 2024 r. przez Uniwersytet Karola w Pradze. Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji i bezpośredniego kontaktu biurem 4EU+!

Więcej o sojuszu 4EU+ i jego założeniach można przeczytać tutaj: https://www.uw.edu.pl/wspolpraca/4euplusalliance/