ANTI-DISCRIMINATION WORKSHOP UW

Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla zagranicznych i polskich studentów to propozycja dla wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą poznać sposoby reagowania na nierówne traktowanie i przemoc oraz dowiedzieć się, gdzie można szukać wsparcia na uniwersytecie i poza nim.

Więcej informacji o warsztatach można znaleźć na Facebooku.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

__________________________________________________

Anti-discrimination and anti-violence workshops for foreign and Polish students is a proposal for all students of the University of Warsaw who want to learn how to react to unequal treatment and violence and find out where to look for support at and outside the university.

More information about the workshops can be found on Facebook.

The project is financed by the participatory budget of the University of Warsaw.

__________________________________________________

Мастер-классы против дискриминации и насилия для иностранных и польских студентов – это инициатива для всех студентов Варшавского университета, которые хотят узнать способы реагирования на неравное отношение и насилие, а также выяснить, где можно найти поддержку в университете и за его пределами.

Больше сведений о мастер-классах можно найти на сайте событий на Facebook.

Проект финансируемый из партисипативного бюджета Варшавского университета.