Program Wolontariatu Edukacyjnego

Program Wolontariatu Edukacyjnego “Zostań WoloEdukatorem”- propozycja dla studentek i studentów chcących rozwijać swoje umiejętności dydaktyczne i trenerskie poprzez prowadzenie warsztatów dla uczennic i uczniów w wieku szkolnym.


Pierwszym krokiem była rekrutacja uczestniczek i uczestników, a następnym udział w profesjonalnym szkoleniu dot. technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Potem wolontariuszki i wolontariusze indywidualnie lub w parach prowadzili warsztaty poświęcone efektywnym sposobom uczenia się dla dzieci i młodzieży w wybranych organizacjach/instytucjach na terenie Warszawy. A na koniec podczas oficjalnego podsumowania uczestniczki i uczestnicy programu otrzymali certyfikaty WoloEdukatorów.

Jakie były cele programu? 

  • Rozwój umiejętności dydaktycznych studentek i studentów oraz doskonalenie ich kompetencji w zakresie skutecznego uczenia się i zapamiętywania.
  • Wyposażenie dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia różnych instytucji/organizacji w Warszawie w wiedzę, która pomoże im efektywniej się uczyć.

Ochotniczki i ochotnicy zapytani o korzyści z udziału w programie wskazywali, że dzięki zaangażowaniu się w tę inicjatywę m.in. zdobyli nową wiedzę oraz pomogli dzieciom i młodzieży w zwiększeniu efektywności uczenia się. Cenna była również możliwość poznania nowych osób i współpraca z nimi oraz sam kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Dodatkowo dla wolontariuszek i wolontariuszy udział w programie był okazją do zdobycia/rozwinięcia konkretnych umiejętności takich jak: radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie, autoprezentacja i organizowowanie pracy własnej. Ważny był również rozwój umiejętności trenerskich, komunikacyjnych czy kreatywnego myślenia oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Do tej pory odbyły się dwie edycje programu:

  1. Podsumowanie I edycji (marzec – maj 2019 roku) – 10 wolontariuszek i wolontariuszy, ok. 182 uczestnikami z 12 organizacji i instytucji w Warszawie.
  2. Podsumowanie II edycji (październik 2019 – styczeń 2020) – 11 wolontariuszek, ok. 165 uczestników z 15 stołecznych organizacji i instytucji.

Przeczytaj o szczegółowych zasadach programu Wolontariatu Edukacyjnego

Wolontariusze o poprzedniej edycji programu Wolontariatu Edukacyjnego (kliknij w obrazek, aby powiększyć):