Solidarni z Ukrainą – zbiórka rzeczy na Uniwersytecie Warszawskim

[EN BELOW]
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW oraz Uniwersytetem Otwartym UW w ramach pomocy naszym sąsiadkom i sąsiadom z Ukrainy objętej kryzysem humanitarnym spowodowanym wojną, organizuje zbiórkę produktów niezbędnej potrzeby. Współpracujemy z organizacjami, które będą miały możliwość dostarczenia zebranych produktów bezpośrednio do potrzebujących – zarówno osób z Ukrainy, które znajdują się już na terenie Polski, jak i tych, które pozostały na terytorium swojego kraju.
 

 
GŁÓWNY PUNKT ZBIÓRKI W BUDYNKU ZSS UW

Sala 100 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 24, Mały Dziedziniec).
Godziny zbiórki:
pon-pt w godzinach 7:30-20:30
weekend w godzinach 10:00-18:00

 

PUNKT ZBIÓRKI W UNIWERSYTECKIM CENTRUM WOLONTARIATU W BUW

Biuro UCW UW w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Dobra 56/66), parter za Galerią Plakatu
Godziny zbiórki:
pon-pt w godzinach 9:00-16:00

 

Lista potrzebnych rzeczy jest dostępna pod linkiem:
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji mailowej oraz telefonicznej – dane kontaktowe dostępne są w udostępnionym pliku.
Koordynatorami zbiórki są:
– Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego: Julia Kostro, Michał Goch, Jan Chmielewski-Gill oraz Aleksandra Kuziuk.
– Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego: Przemysław Mroczkowski
– Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu: Miriam Kołak-Pleśniak
– Uniwersytet Otwarty UW: Anna Augustyniak oraz Agnieszka Artemiiuk-Słonecka
 

 
The Board of the University of Warsaw Students’ Union together with Doctoral Students’ Council of University of Warsaw, Volunteer Centre of the University of Warsaw and Open University, as part of helping our neighbors from Ukraine affected by the humanitarian crisis caused by the war, is organizing the donation of essential products. We are working with organizations that will have the ability to deliver the collected products directly to those in need – both people from Ukraine who are already in Poland and those who remain in the territory of their country.
 
 
Collection points:
  • Room 100 in the ZSS UW building on the Main Campus of the University of Warsaw (Krakowskie Przedmieście 24, Small Courtyard).
    Mon-Fri: 7:30am – 8:30pm
    Weekend: 10:00am – 6:00pm
  • Volunteer Centre of the University of Warsaw in the University of Warsaw Library (ground floor, behind the Poster Gallery).
    Mon-Fri: 9:00am – 5:30pm
 
The list of necessary things is available at the link:
https://docs.google.com/…/1prEdhovpt8Z94bVBPB2C…/edit…

If you have any questions, we remain at your disposal via email or phone – contact details are available in the shared file.

The donation coordinators are:
– University of Warsaw Students’ Union: Julia Kostro, Jan Chmielewski-Gill, Michał Goch and Aleksandra Kuziuk
– Doctoral Council of University of Warsaw Students’ Union: Przemysław Mroczkowski
– Volunteer Centre of the University of Warsaw: Miriam Kołak-Pleśniak
– Open University of the University of Warsaw: Anna Augustyniak and Agnieszka Artemiiuk-Słonecka