Share your opinion and have an impact on European universities! UNICOMM survey

[Wersja w języku polskim poniżej]

The UNICOMM Project Team would like to invite you to take part in the survey that will help us design valuable activities for students. Recent years showed us that sense of belonging is very important in facing everyday changes and challenges, and you as a part of the higher education community can contribute in enhancing active students’ participation during these unpredictable times.

This is a time and space to share your opinion about the relationship with your university and its community!


CLICK AND TAKE PART IN SURVEY

The survey is fully anonymous and should take about 15 minutes to complete.

Please note that the survey will be open until 12 April 2023. 

Each student who completes the survey will be able to take part in free online workshops on multicultural skills useful in academic life and / or effective promotion and communication of student initiatives, prepared especially for our respondents!

If you have any further questions about the survey and the project in general please do not hesitate to contact Katarzyna Kucharska: km.kucharska@uw.edu.pl

We will be very grateful if you share the link to the survey with other students!

More info about UNICOMM:


CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION

Obrazek promujący udział w ankiecie w ramach projektu UNICOMM. Napis na obrazku: Podziel się z nami opinią - pomóż nam zaplanować wartościowe działania dla osób studiujących w UE


Podziel się opinią i miej wpływ na europejskie uczelnie! Ankieta UNICOMM

Zespół projektowy UNICOMM zaprasza Cię do wzięcia udziału w ankiecie, która pomoże nam zaprojektować jeszcze ciekawsze oraz wartościowe inicjatywy skierowane do studentek i studentów. Ostatnie lata pokazały nam, że poczucie więzi i przynależności jest bardzo ważne w stawianiu czoła codziennym zmianom i wyzwaniom. To co pomaga ją budować na uczelni, to aktywne zaangażowanie i uczestnictwo jej społeczności. Teraz również Ty możesz przyczynić się do ich wzmocnienia.

To doskonały moment, aby podzielić się swoją opinią na temat Twojej relacji z uczelnią oraz jej społecznością i mieć wpływ na realne zmiany!


Chcielibyśmy zaprosić Cię do wypełnienia krótkiej ankiety, dzięki której będziemy mogli zaplanować wartościowe działania skierowane do osób studiujących w uczelniach wyższych Unii Europejskiej:

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie (w języku angielskim) powinno zająć około 15 minut.

Każda osoba, która wypełni ankietę będzie mogła wziąć udział w bezpłatnych warsztatach online dotyczących umiejętności międzykulturowych przydatnych w życiu akademickim i/lub efektywnej promocji i komunikacji inicjatyw studenckich, przygotowanych specjalnie dla naszych respondentów!

Ankieta będzie aktywna do 12 kwietnia (włącznie). 

Masz pytania?
Skontaktuj się z koordynatorką projektu: km.kucharska@uw.edu.pl 

Będziemy również ogromnie wdzięczni za przekazanie linku do ankiety pozostałym studentkom i studentom!

Link do ankiety: https://ex9937.customervoice360.com/uc/unicomm_survey/

Więcej informacji o projekcie:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ