Rok 2022 w UCW UW | 2022 at VC UW

[EN BELOW]
Za nami kolejny rok wspólnych działań. Wyjątkowy rok!

Po dwóch latach działań hybrydowych oraz online, ponownie mogliśmy się spotkać “na żywo”.


Był to rok pełen wyzwań: poznawania się, budowania nowych relacji, odkrywania zmian, które zaszły, kiedy byliśmy “online”. Rok 2022 to również ogromny sprawdzian solidarności i chęci niesienia pomocy.


Chcieliśmy podziękować Wolontariuszkom i Wolontariuszom UCW UW, że byliście z nami w tym wyjątkowym czasie! 
A jak go spędzaliśmy?

 • Zbieraliśmy dary dla Ukrainy oraz prowadziliśmy warsztaty i konwersacje dla przyszłych studentek i studentów z Ukrainy. 
 • Nasze wolontariuszki i wolontariusze pomagali podczas wykładu Pana Roberta Makłowicza, wygłoszonego na zaproszenie Muzeum UW.
 • Budowaliśmy domki dla owadów zapylających oraz szykowaliśmy listy i dekoracje wiosenne dla seniorek i seniorów z DPS św. Franciszka Salezego.
 • Po dwóch latach przerwy, dzięki zaangażowaniu ponad pięćdziesięciu osób  z różnych stron świata, stworzyliśmy strefę kultur podczas Miasteczka na styku kultur – Cultural HotSpot UW.
 • Wspólnie jedliśmy gofry, graliśmy w gry oraz tworzyliśmy zabawki dla psów podczas pikniku w Ogrodzie BUW.
 • Gotowaliśmy i próbowaliśmy aromatycznych, letnich dań w samym sercu Ogrodu Botanicznego UW – kto by pomyślał, że truskawki można podać na tyle sposobów?!
 • Podczas Spotkań Wielokulturowych o Polsce, studentki i studenci UW zaprezentowali polską kulturę od wiedźm po Wiedźmina, przybliżając uczestniczkom i uczestnikom historię, tradycje i zwyczaje, podstawy języka polskiego oraz scenę musicalową.
 • Dzięki Theodorze szukaliśmy w rumuńskich komiksach Draculi podczas Spotkania Wielokulturowego o Rumunii, a wraz z Sultanem odbyliśmy wirtualną podróż po Indonezji.
 • Po raz kolejny razem z Welcome Point UW powołaliśmy zespół wolontariuszek i wolontariuszy wspierających zagraniczne pracowniczki i pracowników UW.
 • 11 listopada ochotniczki i ochotnicy z UCW UW odbyli podróż w czasie dzięki Muzeum UW.
 • Piętnaścioro śmiałków i śmiałkiń stworzyło pierwszą w historii UCW UW Drużynę do zadań specjalnych Zimowej Wałówki.
 • Grudzień upłynął nam w magicznej atmosferze dzięki Międzypokoleniowej Misji Choinka, podczas której stworzyliśmy z CAM Nowolipie ponad 30 choinek dla seniorek i seniorów.

Ten rok był również dla nas wyjątkowy i pracowity z innego względu. Zostaliśmy koordynatorem międzynarodowego projektu UNICOMM PROJECT – UNIVERSITY COMMUNITY ACTIVE PARTICIPATION PROJECT, który realizujemy we współpracy z trzema europejskimi instytucjami z Austrii, Czech i Belgii w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2. Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego).

Obserwujcie nas w 2023 roku, aby być na bieżąco z pierwszymi działaniami projektowymi!

To oczywiście nie wszystkie działania, które mogliśmy zrealizować dzięki Wolontariuszkom i Wolontariuszom UCW UW. Dziękujemy, że przez cały rok byliście z nami i do zobaczenia w 2023! 

Życzymy Wam, aby nadchodzący rok był pełen pięknych chwil, radości oraz okazji do twórczych działań i projektów.

A jeżeli chcecie zacząć nowy rok o dobrych uczynków, to koniecznie dołączcie do Zimowej Wałówki 9. Wspólnie napełnimy miski bezdomnych zwierząt!


Aby powspominać ostatni rok i być na bieżąco z działaniami w 2023, koniecznie obserwujcie naszego Instagrama (@ucw_uw), Facebooka 

Mozaika zdjęć z wydarzeń z 2022 roku opisanych w artykule podsumowującym 2022 rok

Another year of our activities is behind us. What a special year it was!
After two years of hybrid and online projects, we could meet „offline” again.


It was a year full of challenges: getting to know each other, building new relations, and discovering the changes that took place when we were „online”. The year 2022 was also a huge test of solidarity and willingness to help.


We wanted to thank you for being with us during this special time! 

And how did we spend it?

 • We collected essential things for Ukraine and conducted workshops and conversations for future students from Ukraine.
 • VC UW volunteer Karen Nyakato Kyabega won the 12th edition of the INTERSTUDENT 2022 competition for the best international student in Poland in the bachelor category.
 • We built houses for bees and prepared letters and spring decorations for seniors.
 • After a two-year break, thanks to the engagement of over fifty UW students from different countries, we created a culture zone during Miasteczko na styku kultur – the Cultural HotSpot UW.
 • We ate waffles, played games and made toys for shelter dogs during a picnic in the UW Library Garden.
 • We cooked and tried aromatic summer dishes in the heart of the University of Warsaw Botanical Garden. 
 • During the Multicultural Meetings at UW about Poland, students of the University of Warsaw presented Polish culture from witches to The Witcher, bringing the participants closer to Polish history, traditions, the basics of the language and musicals.
 • Thanks to Theodora, we were looking for Dracula in Romanian comics during the Multicultural Meeting about Romania, and together with Sultan, we went on a virtual trip around Indonesia.
 • Once again, together with the Welcome Point, we have created a team of volunteers supporting international UW employees.
 • Filling in pets’ bellies” Project Team composed of 15 volunteers is now in action to support sheltered animals!
 • December was full of a magical atmosphere thanks to the Mission: Christmas Tree. We created over 30 Christmas trees for seniors from CAM Nowolipie!

This year was also busy for another reason. We have become the coordinator of the international project UNICOMM PROJECT – UNIVERSITY COMMUNITY ACTIVE PARTICIPATION PROJECT, which we implement in cooperation with three European institutions from Austria, the Czech Republic and Belgium as part of the Erasmus+ program (Action 2. Cooperation partnerships for higher education).

Follow us in 2023 to stay up to date with the first project activities!

Of course, these are not all the VC UW activities that we were able to carry out thanks to you.

Thank you for being with us, and see you in 2023! 

 In the upcoming year we wish you many beautiful moments, a lot of joy and plenty of opportunities for creative activities and projects.

For a good start of the new year, join the „Filling in pets’ bellies” action. Together we will fill the bowls of homeless animals! 

To stay up to date with VC UW activities in 2023, follow our Instagram (@ucw_uw), Facebook