Punkty wspólne

Punkty Wspólne to projekt współtworzony przez studentów i studentki UW, WUM oraz organizacje pozarządowe. Łącząc aktywność naukową i obywatelską, wypracowany zostanie model dyskusji na społecznie istotne tematy. 


Tematem pierwszej edycji projektu była dyskryminacja przestrzenna. Na podstawie zgłoszeń i rozmów rekrutacyjnych zostały wybrane osoby uczestniczące w projekcie (15 studentów i studentek UW i WUM).

Grupa wzięła udział w siedmiu cotygodniowych spotkaniach online z ekspertami i ekspertkami. Podczas spotkań osoby uczestniczące w projekcie poznawały różne perspektywy naukowe na problem dyskryminacji przestrzennej. Spotkali się z:

W ramach rozmów z ekspertami i ekspertkami osoby uczestniczące w projekcie dowiedziały się m.in.:

  • jak sprawić by ich komunikacja była bardziej inkluzywna i jak organizować dyskusję o potrzebach osób z niepełnosprawnościami;
  • czym jest dyskryminacja i jak objawia się ona w przestrzeni;
  • jakie są prawne środki przeciwdziałania dyskryminacji;
  • jakie kryteria powinna spełniać przestrzeń by nie być dyskryminująca;
  • jakie mogą być potrzeby różnych grup społecznych względem przestrzeni oraz co wpływa na sposób kształtowania terenów miejskich.

 

Przez cały ten czas uczestnicy i uczestniczki projektu opracowywali również wydarzenie, które podsumuje ich działania w ramach Punktów Wspólnych. Pierwotnym pomysłem było przygotowanie debaty dotyczącej dyskryminacji przestrzennej, ale ostatecznie zdecydowali się na organizację spaceru badawczego, który pozwolił na jeszcze bliższą analizę problemu. Wydarzenie odbyło się 12 sierpnia 2021 r. w Warszawie. 
Było tłumaczone symultanicznie na Polski Język Migowy, zostało zarejestrowane i jest dostępne na Facebooku:

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu pracowali przy wsparciu mentorki, Małgorzaty Tur.

Projekt jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Farmacji (sprawdź stronę PTSF) oraz Studenckiego Koła Naukowego im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (sprawdź profil na Facebooku Koła Naukowego) przy wsparciu Fundacji na Rzecz Różnorodności społecznej (sprawdź stronę FRSE) oraz Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu (sprawdź stronę UCW)

Zespół projektowy: Julia Antosiewicz (UW), Antonina Dębska (UW), Karina Grochulska (WUM), Piotr Nawrocki (WUM), Joanna Oberska (WUM), Krzysztof Ślaski (UW), Dominika Szkółka (UW). 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności (sprawdź stronę EKS).

Obserwuj Punkty Wspólne na Facebooku i Instagramie:
www.facebook.com/punktywspolne
www.instagram.com/punktywspolne/

Zespół projektowy Punktów wspólnych