Punkty wspólne

Punkty Wspólne to projekt współtworzony przez studentów i studentki UW, WUM oraz organizacje pozarządowe. Łącząc aktywność naukową i obywatelską, wypracowany zostanie model dyskusji na społecznie istotne tematy. 

W roku akademickim 2020/2021 odbędą się dwie edycje projektu (po jednej w semestrze zimowym i letnim). Każda z nich będzie poświęcona innemu problemowi społecznemu, który dotyka naszej społeczności na co dzień. W ramach każdej z edycji powstanie grupa projektowa, wybrana w drodze rekrutacji, składająca się ze studentów i studentek zarówno UW, jak i WUM. Przez cały semestr uczestniczki i uczestnicy grupy będą pracować pod okiem mentorów i mentorek z różnych dziedzin. Dzięki temu będą mogli spojrzeć na konkretne problemy z wielu perspektyw i odkryć punkty wspólne różnych dziedzin nauki. Każda edycja zostanie podsumowana debatą finałową, otwartą dla całej społeczności UW i WUM. Cały projekt zakończy się wydaniem publikacji, która zbierze efekty pracy uczestników i uczestniczek obu edycji. 

DO 28 GRUDNIA TRWA NABÓR DO I EDYCJI PROJEKTU – KLIKNIJ I SPRAWDŹ 

Tematem pierwszej edycji projektu jest: DYSKRYMINACJA PRZESTRZENNA
>> Kliknij tu i dowiedz się więcej z filmiku na Facebooku <<

Projekt jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji oraz Studenckiego Koła Naukowego im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit przy wsparciu Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej oraz Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW

Zespół projektowy: Julia Antosiewicz (UW), Antonina Dębska (UW), Karina Grochulska (WUM), Piotr Nawrocki (WUM), Joanna Oberska (WUM), Krzysztof Ślaski (UW), Dominika Szkółka (UW). 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Obserwuj Punkty Wspólne na Facebooku i Instagramie:
www.facebook.com/punktywspolne
www.instagram.com/punktywspolne/

Zespół projektowy Punktów wspólnych