Pomagamy warszawskim seniorkom i seniorom! Wolontariat w CAM „Nowolipie”

 • 21 lutego 2022

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” * poszukuje Wolontariuszek i Wolontariuszy do dwóch projektów (długoterminowego oraz krótkoterminowego), mających na celu wsparcie warszawskich seniorek i seniorów z terenu Woli i Śródmieścia. Zapoznaj się z przedstawionymi ofertami, wybierz formę wolontariatu odpowiednią dla Ciebie i pomóż współtworzyć miasto z sercem!


OFERTA 1
„Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów” – projekt UE

Wolontariat długoterminowy, polegający na wsparciu seniorów z terenu Woli i Śródmieścia w ich domach. Działanie zakłada zaangażowanie uczestników w trzy rodzaje aktywności, realizowanych w zależności od potrzeb seniorek i seniorów:

 • wolontariat towarzyszący (wspólne spędzanie czasu);
 • usługi sąsiedzkie (pomoc w zakupach czy opiece nad zwierzętami);
 • działania w społeczności (organizacja małych wydarzeń, pikników sąsiedzkich, potańcówek itp.).


Zasady udziału w inicjatywie:

 1. Średnie zaangażowanie – 6 godzin miesięcznie.
 2. Ze względu na sąsiedzki charakter projektu mile widziane osoby zamieszkujące teren Woli i Śródmieścia (zwłaszcza okolice Muranowa).
 3. Udział w projekcie poprzedzony jest:
  • rozmową wstępną;
  • obowiązkowym szkoleniem przygotowawczym (zakończonym wydaniem zaświadczenia).

Biorąc udział w projekcie, Wolontariuszki i Wolontariusze mają możliwość:

 • wzięcia udziału w szkoleniach fakultatywnych, webinariach m.in. w zakresie opieki nad osobami starszymi, rozumienie starości;
 • skorzystania ze wsparcia psychologa;
 • uczestniczenia w spotkaniach motywacyjnych, integracyjnych;
 • zdobycia doświadczenia w pracy w projekcie unijnym.

Projekt trwa do 31.07.2023 r.

OFERTA 2
Dbam o Seniora – w ramach projektu „Mobilny Bohater”

Wolontariat krótkoterminowy, doraźny, polegający na dostarczeniu obiadu seniorom, którzy nie mogą samodzielnie odebrać go z CAM „Nowolipie”. Działanie realizowane jest w dni powszednie w porze obiadowej. Posiłki są dostarczane na terenie dzielnic Śródmieścia i Woli.

Zasady udziału w inicjatywie:

 1. Liczba godzin – ustalana indywidualnie.
 2. Dostępność od godz. 12.30 w dni powszednie.
 3. Ze względu na sąsiedzki charakter projektu mile widziane osoby zamieszkujące teren Woli i Śródmieścia (zwłaszcza okolice Muranowa).
 4. Udział w wolontariacie jest poprzedzony rozmową oraz podpisaniem porozumienia wolontariackiego.


BIORĄC UDZIAŁ W INICJATYWACH CAM „NOWOLIPIE”, JAKO WOLONTARIUSZKA/WOLONTARIUSZ OTRZYMASZ:

 • ubezpieczenie NNW;
 • porozumienie wolontariackie;
 • zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie;
 • wsparcie merytoryczne opiekuna wolontariatu;
 • możliwość realizacji działań w formie praktyk studenckich.


JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU?

Jeżeli chcesz wziąć udział w jednym z projektów CAM „Nowolipie”, do 14 marca 2022 r. prześlij maila na adres wolontariat[at]uw.edu.pl z informacją, w który projekt chcesz się zaangażować oraz Twoim imieniem i nazwiskiem.
W tytule wiadomości umieść: CAM Nowolipie i nazwę wybranego projektu.

UWAGA! Jeśli nie zgłaszałeś/aś się wcześniej do wolontariatu w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o uzupełnienie ankiety wolontariusza znajdującej się pod linkiem: https://wolontariat.uw.edu.pl/ankieta-wolontariusza/

*Czym jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”?

Misją Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” jest organizowanie i współtworzenie działań na rzecz wzmacniania aktywności seniorek i seniorów oraz grup międzypokoleniowych. W ramach swoich działań Centrum:

 1. wspiera rozwój seniorów, by ich wiedza i doświadczenie miały realny wpływ na działania w sąsiedztwie, dzielnicy i mieście;
 2. pomaga rozwijać się młodym, bo ich wiedza i umiejętności współdziałania w grupach międzypokoleniowych to inwestycja w przyszłość;
 3. współpracuje z NGO, które mają wielką siłę wprowadzania inicjatyw społecznych w czyn;
 4. działa na rzecz rozwoju i współpracy różnych środowisk miejskich.

MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami: wolontariat[at]uw.edu.pl

Strony projektów:


Related Akcje

event