Anti-discrimination [PL/EN/RU]

Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe już za nami, ale chcemy szerzyć przekazywaną tam wiedzę dalej. Dlatego prezentujemy Wam infografiki zawierające najważniejsze informacje dotyczące równego traktowania oraz miejsca, gdzie na uniwersytecie i poza uczelnią można szukać wsparcia.
Zachęcamy do lektury!

Projekt „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich” był finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.


Anti-discrimination and anti-violence workshops are over, but we want to spread the knowledge passed on there. That’s why we present you infographics containing the most important information about equal treatment and places where you can look for support at the university and outside.
We encourage you to have a look!

The project „Anti-discrimination and anti-violence workshops for foreign and Polish students” was financed by the participatory budget of the University of Warsaw.


Мастер-классы против дискриминации и насилия уже позади, но мы дальше хотим делиться полученными там знаниями. Поэтому мы представляем вам инфографики, содержащие наиболее важную информацию о равном отношении и местах, где можно найти поддержку в университете и за его пределами. Рекомендуем с ними ознакомиться!

Проект «Мастер-классы против дискриминации и насилия для иностранных и польских студентов» финансировался из бюджета участия Варшавского университета.